Scenariusze dla szkół

Scenariusze rejsów skierowane są do szkół, placówek oświatowych, domów kultury i organizatorów czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy grupy dzieci i młodzieży od 20 do 30 osób w tym min. dwóch opiekunów (co najmniej jeden opiekun musi być obecny podczas odbywającego się rejsu, drugi pozostaje na brzegu). Program dzieli się zawsze na dwie części – spotkanie i animacja w terenie lub na sali oraz rejs po Wiśle.

Dzielimy się na 2 lub 3 grupy. Jedna grupa licząca max 10 osób, w tym obowiązkowo jeden opiekun, wyrusza w rejs który może trwać około pół godziny. Na pokładzie może być dodatkowy przewodnik lub animator.

Pozostałą na lądzie częścią grupy zajmuje się animator, realizując scenariusz zaproponowany przez nas lub Waszego pomysłu. Dla grupy 30 osobowej przewidywany czas trwania programu, to około 2 godziny. Możliwe jest rozpalenie ogniska, podpłyniecie pod wybrane miejsce, w którym może być poczęstunek/obiad (wycena indywidualna).

Dla jeszcze większych grup możliwe jest podstawienie drugiej i trzeciej łodzi lub podzielenie grupy, z której jedna część zwiedzać będzie np. ZOO, a druga płynąć,a następnie nastąpi zamiana.

Na temat samej łodzi, wyposażenia i bezpieczeństwa – przeczytasz w zakładce Czym pływamy

Wkrótce, w tym miejscu, pojawią się szczegółowe scenariusze dostosowane do programu nauczania i wieku uczniów.

Tematyka spacerów wzdłuż Wisły.

Spacer/wycieczka ok. 2h. Proponowane tematy: ”Survival nad Wisłą”, „Wokół survivalu”, ”Przetrwanie nad rzeką”.

Opis wycieczki:

Ciekawa forma spędzania wolnego czasu z przewodnikiem/instruktorem na świeżym powietrzu. Bardzo dobra propozycja dla znajomych rodzin, młodzieży,okazja do zdobycia nowych doświadczeń. Zachęta do przebywania na świeżym powietrzu, poznawania nowych rzeczy i wyrabiania umiejętności. Zapewniamy aktywne poznawanie natury, nie tylko z książek, można jej dotknąć i poczuć.

Wartości dodane:

 • regeneracja organizmu

 • nabycie lub ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresu survivalu

 • świadomość poprawnych postaw społecznych

 • poprawienie komunikacji międzyludzkiej

 • rozwój osobisty

Tematyka, którą możemy poruszyć na spacerach z instruktorem:

 • przyroda nadbrzeżna i jak można ją wykorzystać przy budowie schronień

 • rozpoznawanie dzikich roślin leczniczych, jadalnych

 • korzystanie z map i busoli, wyznaczanie azymutu (również na łodzi)

 • nietypowe metody rozniecania ognia

 • pozyskiwanie wody w terenie

 • proste techniki linowe, ciekawe węzły i wiązania (również na łodzi)

W ciągu 2 godzin możemy poruszyć dwa, maksymalnie trzy tematy podane powyżej, np. w zestawieniach:

1. Przyroda nadbrzeżna i jak można ją wykorzystać przy budowie schronień

 • rozpoznawanie dzikich roślin leczniczych, jadalnych

 • pozyskiwanie wody w terenie

2. Korzystanie z map i busoli, wyznaczanie azymutu

 • nietypowe metody rozniecania ognia

3. Nietypowe metody rozniecania ognia

 • proste techniki linowe, ciekawe węzły i wiązania

4. Korzystanie z map i busoli, wyznaczanie azymutu

 • proste techniki linowe, ciekawe węzły i wiązania

5. Rozpoznawanie dzikich roślin leczniczych, jadalnych

 • korzystanie z map i busoli, wyznaczanie azymutu

6. Pozyskiwanie wody w terenie

 • rozpoznawanie dzikich roślin leczniczych, jadalnych

Zajęcia możemy poprowadzić zarówno na początku, jak i pod koniec rejsu. Na pokładzie przed lub po takim spacerze, nawiążemy do zajęć, które będziemy prowadzić lub zrobimy powtórkę z przedstawionego materiału na lądzie.

Poniżej przedstawiamy 3 warianty wskazujące miejsce startu i realizacji.

 1. Start łodzią z Portu Czerniakowskiego lub z Poniatówki. Płyniemy do Przystani Romantyczna na Wawrze lub na Młociny czy też na Plażę Białołęka. Podczas rejsu nauka węzłów, korzystanie z mapy i busoli . Na miejscu grupą zajmuje się wykładowca, odbywają się przedstawione zajęcia. Łódka wraca do portu macierzystego.

 2. Powyższy wariant można wykonać w odwrotnej kolejności. Grupa zbiera się w określonym miejscu, w którym odbywają się zajęcia, po około 2-óch godzinach podpływa łódka i zabiera uczestników w kierunku Portu Czerniakowskiego.

 3. Rejs z Portu Czerniakowskiego lub z Poniatówki na Plażę Żoliborz, z wykładem np. o węzłach. Na miejscu grupą zajmuje się wykładowca. Powrót do Warszawy z powtórzeniem materiału. Podobny schemat można zrobić w kierunku południowym tj. w okolice Siekierek.

Podstawowa stawka za jeden z wybranych wariantów to 500 zł + wynagrodzenie animatora (dla 10 osób). Większe grupy wymagają większej liczby łodzi, każda kolejna to 500 zł (maksymalnie 3 łodzie, czyli maksymalnie 30 osób).

Proszę tylko wziąć pod uwagę że instruktor może być tylko na jednej łodzi. W pewnym momencie, na wybranym odcinku możemy się połączyć burta w burtę i wszyscy razem słuchać i uczyć się np. węzłów.