Regulamin

Kilka zasad obowiązujących na naszych rejsach

1. Projekt pod nazwą Taxi Wisła prowadzi fundacja Dom Wisły w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.
2. Na pokład zabieramy max 12 osób.
3. Dzieci zabieramy w obecności co najmniej jednego rodzica lub opiekuna. Nie zabieramy dzieci powierzonych załodze, pracowników prowadzących atrakcje na pokładzie.
4. Kapoki zakładają obowiązkowo wszystkie dzieci bez wyjątku. Dorośli, jeśli nie umieją pływać lub na własne życzenie.
5. Uczestnicy biorący udział wyrażają zgodę na fotografowanie i publikacje ich wizerunku. Jeśli ktoś nie życzy powinien to zgłosić przed rejsem.
6. Uczestnicy rezerwujący rejs poprzez stronę wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane przechowuje i przetwarza fundacja Dom Wisły na potrzeby administracyjne statystyczne, marketingu oraz dobrej komunikacji pomiędzy stronami
7. Na pokładzie należy zachowywać się w sposób należyty nie zakłócając spokoju innym uczestnikom.
8. Na pokładzie niemożna przebywać w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i środków odurzających
9. Uczestnik rejsu powinien przybyć wcześniej lub punktualnie w umówione miejsce. Spóźnienia powyżej 15 minut mogą skutkować odmówieniem rejsu lub nałożoną dodatkową opłatą w wysokości 5zł za każde 15 minut lub w przypadku rejsu na wyłączność – 20 zł za każde 15 minut
10. Na pokład można zabrać żywność w tym nie wielkie ilości alkoholu, wózek dziecięcy inwalidzki, rower, zwierzę domowe o ile inni pasażowe nie wyrażą sprzeciwu, oraz inne rzeczy ale zawsze za zgodą kapitana
11. W przypadku nie stosowania się do przepisów i poleceń, kapitan ma prawo w każdej chwili zakończyć rejs przy najbliższym brzegu. Pobrana opłata nie podlega zwrotowi
12. W przypadku dalszego niestosowania się do poleceń i przepisów, kapitan ma prawo w każdej chwili wezwać policję rzeczną lub inne służby
13. Opłaty mogą być wnoszone bezpośrednio na pokładzie, gotówką lub kartą, przelewem lub za pomocą systemów rezerwacji.
14. Usługi powyżej 200 zł, przewodnik, muzyk, dodatkowe atrakcje oraz zamówienie kolejnych lodzi wymaga zaliczki 50% całości zamówienia
15. Zamówienia można odwołać najpóźniej dzień przed realizacją. Zaliczka na rejs odwołany w dniu rejsu nie podlega zwrotowi
16. Armator, kapitan lub organizator rejsu ma prawo odmówić rejsu również w ostatnim momencie na skutek pogody, awarii statku, stanu wody lub innych przyczyn
17. Zaliczka na rejs odwołany z przyczyn podanych w pkt 16 podlega 100% zwrotowi
18. Cennik rejsów znajduje się na niniejszej stronie internetowej oraz u kapitana statku. Pasażer powinien się z mini zapoznać przed rejsem
19. Organizator rejsu wynajmujący rejs ma prawo nałożyć dodatkowe opłaty i punkty regulaminu
20. Przedmioty pozostawione na łodzi są przechowywane przez 3 miesiące. Po tym okresie przechodzą na własność fundacji i mogą być przekazane np. na cele charytatywne lub utylizowane. Produkty żywnościowe i szybko psujące się będą utylizowane tego samego dnia

Copyright © 2021 Taxi Wisła     Zmajstrował: soulman